Cider

Cider har framställts och druckits av människan i tusentals år; år 500 f.Kr. drack grekerna en dryck på jäst äppelmust som kallades sikera, och de gamla romarna började sannolikt tillverka cider för ungefär 2000 år sedan. Än idag framställs cider på i grunden samma sätt som den gjordes för flera tusen år sedan: genom att krossa äpplen och låta dem jäsa. Cider tillverkas också på päron, men traditionellt sett har äpplen varit grunden för den alkoholhaltiga drycken. Det kan man bland annat se tydligt genom att äkta cider i Storbritannien (som är en av de största tillverkarna av cider i världen) definieras som ”en dryck som innehåller minst 90 procent äppeljuice” och inte innehåller några smaktillsatser. Ett annat land som är en stor tillverkare av cider är Frankrike, och både i Frankrike och i Storbritannien är torr cider vanligare än den söta cidern som är vanligast i Sverige. Trots sin långa historia kom cidern inte till Sverige förrän på 1800-talet, och man började inte tillverka cider i landet i någon större utsträckning förrän på 1950-talet. Kanske hämmades ciderns popularitet av att all cider starkare än 2,25 procents alkoholhalt inte fick kallas cider, utan kallades äppelvin. Dessa regler ändrades inte förrän på 1990-talet, då starkare cidersorter också fick heta just cider. Cider har vanligtvis en alkoholstyrka på mellan 3 och 8 procent, även om det går att framställa starkare cider än så. På naturlig väg kan man som mest komma upp i 12 procents alkoholhalt. Idag räknas allt över 8,5 procent som äppelvin.Cider-strongbow

Cider framställs som nämnt ovan genom att man krossar äpplen (eller päron) och sedan låter dem jäsa. Jäsningen kan antingen ske på naturlig väg eller genom att man tillsätter vinjäst. Detta resulterar efter ungefär två veckors jäsning i äppelvin. I äppelvinet tillsätter man då gelatin, kiselsol och svavel för att grumligheterna i vinet ska fällas ut. Denna process kallas ”klarning”. Även efter klarningen måste dock cidern filtreras. Det sista steget innan cidern tappas på flaska är att tillsätta kolsyra, vilket görs för smakens skull. Undantaget är den cider som framställs i regionerna Asturien och Baskien i norra Spanien, där man ofta endast tillsätter lite kolsyra eller ingen alls. Därför häller man upp cidern från hög höjd, för att syresätta drycken.

originmag