Vin

Vin är en dryck som det har skålats med i alla tider (vin har använts som måltidsdryck i minst 8000 år) över nästan hela världen. Idag är det en dryck som blivit så viktig att det är ett yrke att vara så kunnig om olika vinsorter som möjligt – sommelier. Vinet har spridit sig från medelhavsländerna, och även i ett land som Sverige, som tillhör vodkabältet och där vi älskar vår snaps, har vinet fått fäste som den vanligaste alkoholhaltiga drycken (möjligen tillsammans med öl) att inta till våra helgmiddagar. Vi går på vinprovningar, vi skriver tidningar och böcker om vin, särskilda journalister skriver spaltmeter efter spaltmeter med vinrecensioner – kort sagt är vi helt sålda på vin.Red_Mountain_Cabernet_Sauvignon_grapes_from_Hedge_Vineyards

Processen för att producera vin brukar delas in i två stadier: vinodling och vinframställning. Det första stadiet, vinodling, innebär själva odlandet av vinet i vingården, och skördandet av vindruvorna. Allt som sker efter skörden fram till den färdiga produkten är det som kallas vinframställning, och det innebär egentligen att man förädlar råvaran till vin genom en rad olika processer som krossning, pressning, jäsning, lagring och klarning. Oftast sker både vinodlingen och vinframställningen på en och samma vingård, då hela processen utförs av samma företag, tillverkare eller vinbonde. Att odla och framställa vin i större skala än för personligt bruk innebär mycket arbete, och är inte något man klarar av på egen hand. Att driva en vinodling innebär således att man har ett stort antal anställda, och att man befinner sig i en chefsposition. Även om det inte är det man direkt förknippar med att vara vinbonde krävs det därför ledarskapsförmåga för att motivera sin anställda så att man kan producera ett så bra vin som möjligt. I Sverige kan man förbättra sin ledarskapsförmåga med en ledarskapsutbildning i Göteborg hos Advantum Kompetens.

Kanske beror en del av vinets popularitet på det faktumet att det finns ett vin för alla smaker. De stora variationerna som finns mellan rött vin, vitt vin och rosévin, och de många olika variationerna som torrt vin, fruktigt vin och mustigt vin, liksom vinernas olika smakaromer som blommiga, kryddiga, nötiga, jordiga och träartade, gör att alla kan hitta vinet som passar just dem.

originmag