Whisky

Whisky är en mycket varierad spritdryck. Dess smak varierar bland annat beroende på i vilket land den har producerats och vilket spannmål som är dess bas. Mest känd är kanske den skotska whiskyn, som också var den första att tillverkas i världen. Sedan dess har flera länder följt efter, och numera kan man också finna whisky från USA, Irland, Kanada och Japan, liksom Indien, Thailand och vårt eget Sverige.

Beroende på vilket eller vilka spannmål man använder sig av får whiskyn olika smak, och även olika namn. Om man endast använder sig av korn i tillverkningen, blir whiskyn en maltwhisky. Använder man istället annat spannmål, till exempel majs, vete, råg, havre eller ris, eller blandar korn med något av dessa, blir whiskyn en grainwhisky.

Tillverkningen av whisky kan sägas börja när man skördar åkrarna. Efter skörden måste kornet eller spannmålet mältas, vilket innebär att säden läggs i blöt tills den börjar gro. Det gör man för att det i grodden finns en hög koncentration av enzymet amylas, som behövs under nästa steg i processen, mäskningen. Innan mäskningen börjar måste dock säden torkas, vilket oftast görs genom att man eldar torv. Rökigheten i whiskyn kommer från röken från torven vid eldningen.Whisky 2

Mäskningen innebär att spannmålet krossas och blandas med vatten. Under denna process sker två saker: vattnet får smaken av spannmålet, och stärkelsen i spannmålet överförs till vattnet och bryts ned till socker, tack vare enzymet amylas. Vätskan skiljs från resterna av spannmålet, och förs över till jäskar. Under jäsningen ombildas sockret i vätskan till alkohol.

Efter detta ska whiskyn destilleras, innan den lagras. I Europa måste whisky lagras i minst tre år på ekfat för att få kallas whisky. Destilleringen görs oftast i två omgångar, ibland tre, och går ut på att få bort de tungmetaller som finns i vätskan, och som skulle ge whiskyn dålig smak.

Många parametrar förutom de som nämnts här spelar in på vilken smak whiskyn får i slutändan. Ett exempel är irländsk whisky, som är mildare än den skotska eftersom man inte använder torv vid torkningen. I USA är det vanligt att man kolar insidan av lagringsfaten, vilket ger whiskyn en bränd smak. Man får därför prova sig fram genom de många olika varianter av whisky som finns, för att hitta sin favorit. Det är populärt att ta en whisky när man spelar på casino.

originmag